Responzivní webová aplikace nad daty z hlasování zastupitelů města

Základní specifikace:

Responzivní webová aplikace dobře použitelná i na telefonech

Data importovaná z datových sad v CSV na portále data.mmdecin.cz

Detailní specifikace funkčnosti:

Podpora ruční import z CSV pro případ, že by nefungoval zdroj z portálu. (Je nutné ošetřit duplicitu importovaných dat!)

Fulltextové vyhledávání napříč všemi jednáními zastupitelstva.

Datové pohledy:

  • Jak konkrétní zastupitel hlasoval v jednotlivých bodech jednání.
  • Jak konkrétní uskupení /strana/hnutí) hlasovala v jednotlivých bodech jednání.
  • Jak v konkrétním bodu jednání hlasovali jednotliví zastupitelé.
  • Jak v konkrétním bodu jednání hlasovali jednotlivá uskupení.
  • Kolika jednání se zastupitel zúčastnil.

Možnost výběru konkrétního jednání zastupitelstva a jeho celkového přehledu hlasování.

Možnost exportu kteréhokoliv výběru či pohledu do CSV.

Aplikace musí být připravena na případnou změnu zastupitelů v průběhu volebního období!

Popdora odkazů na videozáznamy na youtube kanálu města (https://www.youtube.com/user/mmdecin)

Upřednostňujeme intuitivní, designově čisté prostředí v souladu s Manuálem vizuální identity města.

Avizuji, že jsme otevření dalším nápadům na funkcionalitu.