Setkání s didaktikou informatiky 5

Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje pořádají akci

Výuka kyberbezpečnosti, školské ICT z pohledu legislativy

Termín: 15. 5. 2018 od 10:00 do 17:00

Kde: SÁL KONFERENČNÍ – Krajského úřadu Ústeckého kraje

Přednášející:
doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. (CESNET, z. s. p. o.) prezentace
Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. (ČVUT) prezentace
Jan Ježek (business communication s.r.o.) prezentace
Jaroslav Šindler (Microsoft CZ)
kpt. Pavel Schweiner (oddělení kybernetické kriminality Policie ČR Olomouc, e-bezpeci.cz) prezentace
Michal Frič (Corpus Solution a.s.) prezentace

Program akce:

10:00 Zahájení

  • úvodní slovo

10:30 – 13:00 Sekce I. (didaktika informatiky – Kyberbezpečnost)

  • 10:30 – 11:45: dr. Jaroslav Burčík: Jak učit kyberbezpečnost v 21. století
  • 11:45 – 13:00: kpt. Bc. Pavel Schweiner: eBezpečí v didaktickém procesu

13:00 – 14:00 Občerstvení
14:00 – 16:30 Sekce II. (GDPR, ePrivacy a další potřebná legislativa z praktického pohledu ve školství)

  • 14:00 – 15:00: doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.: Úskalí GDPR a další legislativy v českém školství
  • 15:00 – 15:30: Michal Frič: Víte co sdílíte online?
  • 15:30 – 16:00: Jan Ježek: Aktuální technologie pro ochranu perimetru školní sítě
  • 16:00 – 16:30: Jaroslav Šindler: Ochrana citlivých údajů v prostředí Office 365

16:30 – 17:00 Závěr a diskuse

Akce je připravována v rámci projektu: Podpora rozvíjení informatického myšlení (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322)

Registrační formulář

  • Na základě poskytnutých údajů Vám budeme moci vystavit osvědčení o účasti.
  • Na základě poskytnutých údajů Vám na základě smlouvy budeme moci uhradit cestovní náklady.