Setkání s didaktikou informatiky 3

  • datum konání: pondělí 3. října 2016
  • místo konaní: učebna CN-130 v budově UJEP v Ústí nad Labem v České mládeži 8

Přednášející:

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.

Doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. a PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. jsou pracovníci katedry informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Program

15:00 – 15:45 přednáška

Vybrané metodické přístupy k informační výchově

15:45 – 16:00 přestávka s občerstvením

16:00 – 17:00 workshop s tablety

Tvorba jednoduchých aplikací s využitím platformy AppInventor

Registrační formulář

Registrace je nepovinná, nicméně pokud se registrujete, pak

  • Vám na základě poskytnutých údajů budeme moci vystavit osvědčení o účasti
  • Vám budeme moci na Vámi uvedený email zaslat upozornění na případné změny, dva dny před konáním připomínku apod.