Setkání s didaktikou informatiky 2

 • datum konání: pondělí 1. června 2015
 • místo konaní:
  • v budově UJEP v Ústí nad Labem v České mládeži 8
  • místnost bude upřesněna později – v závislosti na počtu účastníku velká aula (CA-NA), nebo počítačová učebna CN-130 (obě místnosti se nacházejí blízko sebe)

   

Přednášející: Mgr. Daniel Lessner

Dan Lessner je učitel informatiky, didaktiku informatiky zároveň studuje jako doktorand na MFF UK v Praze. Zkoumá školní informatiku z pohledu, který u nás není příliš obvyklý, totiž jako plnohodnotného předmětu vedle matematiky, fyziky a dalších přírodních věd. To úzce souvisí také s rozvojem informatického myšlení. V současnosti se soustředí především na psaní učebnice informatiky pro gymnázia a související disertační práci.

Program

15:30 – 16:15 přednáška

Od odborné informatiky k informatice školské

Volně navážeme na loňské setkání s Jiřím Vaníčkem, který loni představil, jak se vyvíjí pojetí výuky informatiky od ICT k informatice oborové. Podíváme se, jak se školská informatika od odborné liší a proč právě tak. Tato transformace je jedním ze stěžejních kroků v probíhajícím vývoji. Nelze jen přímočaře zjednodušit vysokoškolské vzdělávací programy. Je např. nutno se ptát, jaké má to které téma pro žáky opodstatnění, když se neplánují stát informatiky, na jaké úrovni které téma vůbec zvládnou nebo jak obsah a cíle informatiky souvisí s ostatními vzdělávacími oblastmi. Takové zamyšlení umožní přesněji rozpoznat, co je vlastně z informatiky užitečné každému žákovi.

16:15 – 16:30 přestávka s občerstvením

16:30 – 17:30 workshop

Výukové aktivity pro seznámení se základy informatiky

Cílem workshopu je odnést si praktické náměty do vlastní výuky. Vyzkoušíme si různé způsoby seznámení s několika informatickými koncepty, které jsou sice samy sobě dosti náročné, při vhodném podání jsou ale zvládnutelné (a hlavně užitečné) i pro žáky základních a středních škol. Podle toho, jak budeme rychlí, prozkoumáme např. informace, dvojkovou soustavu, grafy, stavové prostory a jejich procházení nebo algoritmickou složitost.

Registrační formulář

Registrace je nepovinná, nicméně pokud se registrujete, pak

 • nám usnadníte odhad počtu účastníků (v případě vyššího počtu účastníků si Vás dovolíme vyzvat, abyste si s sebou na workshop vzali vlastní notebook – WiFi připojení bude k dispozici)
 • Vám na základě poskytnutých údajů budeme moci vystavit osvědčení o účasti
 • Vám budeme moci na Vámi uvedený email zaslat upozornění na případné změny, dva dny před konáním připomínku apod.

  Jméno:

  Příjmení:

  E-mail:

  Pracoviště:

  Dotazy a připomínky:

  captcha

  Prosíme o opsání textu z obrázku: