Zvyšování kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků prostřednictvím digitálních technologií

Návrh projektu v IP 2019, okruh A1 Kvalitní vzdělávací činnost, části A1.1 a A1.2