Hackithon 2019 – fotogalerie

Ve dnech od 3. do 4. května 2019 proběhl na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 24 hodinový hackathon – Hackithon 2019. Zúčastnili se ho studenti z řad UJEP oboru Informační systémy a studenti Střední průmyslové školy, Resslova 5, v Ústí nad Labem v celkovém počtu 22 účastníků.

Celá akce byla zahájena ve velké aule, kde byla také prezentována obě zadání (jedno od katedry informatiky PřF UJEP – Vizualizace digitalizovaného fyziologického signálu, druhé od města Děčín – Responzivní webová aplikace nad daty z hlasování zastupitelů města). Poté se studenti odebrali do učeben ke „strojům“. Programování započali kolem 17.00 a skončili v 17.00 druhého dne. Po celou dobu jim organizátoři dávali řádně najíst i napít. I tak některé z nich zmohla únava a museli své pracovní místo opustit a alespoň na chvíli se natáhnout. Stačily dvě až tři hodiny odpočinku a z klávesnic se kouřilo dál.

Po 17.00 hodině druhého dne se všichni opět shromáždili ve velké aule, aby prezentovali svá řešení. Ukázalo se, že za 24 hodin se dá stihnout opravdu hodně a všechny týmy porotu příjemně překvapili velice vyrovnanými výsledky. V porotě (i v roli mentorů po celou dobu akce) byli: za město Děčín – Ing. Tomáš Kejzlar, ze společnosti BM COM – Bc. Luboš Pieter a Bc. Dominik Roček, ze společnosti XDENT – Ing. Jan Svoboda, za katedru informatiky –  Mgr. Pavel Beránek, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., RNDr. Jiří Škvor, Ph.D. Vítězné týmy studentů si odnesly:

  1. Nákup u společnosti CZC.CZ v hodnotě 10000 Kč poskytnutých městem Děčín a 3000 Kč od Přírodovědecké fakulty UJEP. Tým na prvním místě byl tvořen studenty katedry informatiky PřF UJEP.
  2. Finanční dar v hodnotě 7000 Kč od Přírodovědecké fakulty. Tým na druhém místě byl tvořen studenty katedry informatiky PřF UJEP.
  3. slevové kupóny poskytnuté společností CZC.CZ v hodnotě 3000 Kč a vysokokapacitní flash disky, které do soutěže darovala společnost PIERBURG. Tým na třetím místě byl tvořen studenty Střední průmyslové školy, Resslova 5, Ústí nad Labem.

Akci finančními i hmotnými dary podpořily společnosti Pierburg s. r. o, BM COM s. r. o., Infinity Energy s. r. o. (XDENT), Solitea CDL, a. s., Originální brambůrky s. r. o., CZC.CZ s. r. o. a město Děčín.

 

FOTOGALERIE:

Zahájení Hackithonu 2019 a prezentace zadání účastníkům.
Rozjezdová svačina před začátkem „hákování“
„Hákujeme“
„Hákujeme #2“
„Hákujeme #3“
„Hákujeme #4“
„Hákujeme #5“
„Hákujeme #6“
„Hákování #7 za přítomnosti jednoho z mentorů“
Menší pauza 🙂
Únava pár programátorů přeci jen zmohla.
Nechyběly ani technické problémy. 🙂
Ale po krátkém šlofíku „hákování“ opět pokračuje.
Už zbývá jen pár hodin do konce a nikdo se nevzdává.
Poslední úpravy…
A je tady prezentace jednotlivých týmů a jejich řešení zadaných úkolů.
Tým na prvním místě s řešením zadání města Děčín ( studenti oboru Informační systémy – UJEP) si odnesl výhru v podobě nákupu v hodnotě 10 000 Kč u společnosti CZC.CZ. Peníze do soutěže darovalo město Děčín. A finanční dar v hodnotě 3000 Kč od Přírodovědecké fakulty UJEP za druhé nejlepší řešení zadání KI UJEP.
Tým na druhém místě (studenti oboru Informační systémy – UJEP) si odnesl finanční dar v hodnotě 7000 Kč od Přírodovědecké fakulty UJEP za nejlepší řešení KI UJEP.
Tým na třetím místě (Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem) si odnesl slevové poukázky na nákup u společnosti CZC.CZ v hodnotě 3000 Kč a vysokokapacitní flash disky od společnosti Pierburg s. r. o (2. místo v řešení zadání města Děčín).