Týden vědy a techniky 2018

V rámci Týdne vědy a techniky uspořádala katedra informatiky akci s názvem „Hardware nebo software?“.

Akce byla určena pro studenty 4. ročníků SŠ se zaměřením na obor informatika.

Zúčastnění studenti strávili na univerzitě celé dopoledne (od 9.00 do 13.00). Prošli lekcemi objektově orientovaného programování (C#), laboratořemi z počítačových sítí (Ubiquiti) a dále si poslechli přednášku RNDr. Petra Kubery, Ph.D. – „Informace v datech“.

Akce probíhala ve dnech 7. – 9. 11. 2019 s podporou projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Fotografie z akce:

Přednáška „Informace v datech“
Přednáška „Informace v datech“
Přednáška „Informace v datech“
Hardwarová část I.

 

 

 

 

 

Softwarová část
Hardwarová část II.