Setkání s didaktikou informatiky 6

Vážení přátelé didaktiky informatiky,

dne 25. 4. 2019 bude v prostorách UJEP probíhat Finálové kolo Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (https://www.kybersoutez.cz/), v rámci něhož proběhne i letošní ročník Setkání s didaktikou informatiky. Všichni jste vřele zváni na vlastní akci i všechy doprovodné aktivity.

Bližší informace budou přidány v následujícíh týdnech.

Harmonogram akce je k dispozici na webu http://www.afcea.cz/akce/sskb/, kde je k dispozici také registrační formulář pro účastníky.

Akce bude částečně financována z projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (https://imysleni.cz/) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322.