Prof. Mařík navštívil katedru informatiky

Dne 22. 11. 2018 byla katedra informatiky PřF UJEP poctěna návštěvou prof. Vladimíra Maříka, vědeckého ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

Prof. Mařík strávil na naší univerzitě celé dopoledne a den s ním zahájila katedra informatiky diskusí u snídaně, které se zúčastnily i další osobnosti naší fakulty a Ústeckého regionu (doc. Michal Varady – děkan PřF, doc. Jaroslav Pavlík – proděkan PřF, dr. Jiří Škvor – vedoucí KI, dr. Zbyšek Posel – zástupce vedoucího KI, dr. Tomáš Siviček – ředitel ICUK, Mgr. Jan Korol – ředitel Adler International, a. s., dr. Petr Vítek – manažer Czech Invest, Martin Hausenblas – zastupitel města Ústí nad Labem). Při této příležitosti byla přítomným představena koncepce plánovaného profesního navazujícího magisterského studia na katedře informatiky. Vzhledem k vysoké poptávce firem po IT specialistech je kladen na realizaci této koncepce velký důraz. Toto setkání bylo tedy dalším, leč důležitým, krokem na cestě za splněním cílů, které si katedra informatiky v této oblasti vytyčila. Nejvýznamnějším bodem diskuse byla možnost navázání spolupráce s Národním centrem průmyslu 4.0, kterou nabídl prof. Mařík. Tato spolupráce nabízí rozšíření obzorů vědecké činnosti v oblasti témat jako je Data Mining, strojové učení nebo autonomní systémy, a to jak pro zaměstnance celé PřF, tak pro její studenty. Dalším z probíraných bodů bylo personální zabezpečení nového navazujícího studia. Tento úkol chce katedra informatiky řešit navázáním partnerství s co největším okruhem firem Ústeckého regionu. Přednášky i praktická cvičení vedená odborníky z firem je totiž nejlepším možným řešením, jak do nové koncepce studia na KI zahrnout co nejvíce poznatků z praxe, nejnovějších trendů a aktuálně využívaných metod v oblasti IT. Nově reakreditované bakalářské studium na katedře informatiky bude otevřeno v akademickém roce 2020/2021 a katedra informatiky udělá vše pro to, aby se ve stejném roce otevřelo i výše zmiňované profesní navazující magisterské studium.

Závěrem návštěvy prof. Maříka byla jeho přednáška v zelené aule v kampusu UJEP na téma „Průmysl 4.0 a jeho důsledky“. Přednášku navštívilo přes sto studentů PřF, FSE, zaměstnanců i široké veřejnosti a na jejím závěru sklidil prof. Mařík velký potlesk. Záznam přednášky je možné shlédnout níže.

play-sharp-fill

Fotografie z akce: 

Dopolední zasedání
Prezentace plánované nové akreditace oboru Aplikovaná informatika
Přednáška prof. Maříka
Přednáška prof. Maříka
Přednáška prof. Maříka