Programujeme internet věcí 2019

Akce je určená pro studenty střední školy a žáky deváté třídy základní školy. V rámci akce si studenti budou moci vyzkoušet programování hardwaru (Arduino). Ve dvou po sobě jdoucích lekcích (jedna lekce je 45 minut) se účastník seznámí s teoretickými základy programování a poté je bude moci prakticky využít při práci s hardwarem Arduino. Výuku lekcí zajišťují studenti vyšších ročníků katedry informatiky PřF UJEP za dozoru akademiků katedry.

Formát akce: ve dvou po sobě jdoucích 45 minut dlouhých lekcích projdou studenti teoretickým výkladem a následně praktickým cvičením na zmiňované téma
Místo konání: učebna CN-546, CN-131 nebo CN-459 v budově UJEP v Ústí nad Labem v ulici České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Datum: od pondělí 14. října 2019 do pátku 18. října 2019
Doba konání: od 9:00 do 11:00 a od 11:30 do 13:00 každý den, v případě zájmu je třeba si zamluvit termín v registračním formuláři.

Kontaktní e-mail: lucie.tesarova@ujep.cz

Akce probíhá v rámci EU Code Week (příslušná podstránka je zde) a projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322