Setkání s didaktikou informatiky 1

 • datum konání: středa 11. června 2014
 • místo konaní:
  • v budově UJEP v Ústí nad Labem v České mládeži 8
  • místnost bude upřesněna později – v závislosti na počtu účastníku velká aula (CA-NA), nebo počítačová učebna CN-130 (obě místnosti se nacházejí blízko sebe)

   

Přednášející: doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. je vedoucí katedry informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Odborně se věnuje didaktice informatiky a počítačem podporované výuce matematiky. Připravuje učitele informatiky od 1. po 3. stupeň včetně doktorandů. Je autorem učebnic informatiky pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Je vedoucím organizačního výboru národní soutěže žáků ZŠ a SŠ v informatice Bobřík informatiky.

Program

15:30 – 16:15 přednáška

Jak se mění pohled na výuku informatiky u nás a ve světě

V přednášce budou komentovány výsledky posledních výzkumů, týkajících se výuky ICT na českých školách, a představeny nové trendy ve výuce tohoto předmětu, které začínají opouštět výuku ovládání počítače směrem k tréninku informatického myšlení od útlého věku dítěte.

16:15 – 16:30 přestávka s občerstvením

16:30 – 17:30 workshop

Výuka základů informatického myšlení pomocí soutěže

Na workshopu si ukážeme informatický obsah vzdělávání pomocí úloh z oblasti algoritmizace, porozumění informacím a jejich reprezentaci v počítači, porozumění strukturám a kódování, řešení problémů a úlohy na digitální gramotnost. Využijeme k tomu úlohy ze soutěže Bobřík informatiky, kterou představíme, vysvětlíme její záměr, pravidla, možnosti zapojení školy. Účastníci si zkusí soutěžní test.

Registrační formulář

Registrace je nepovinná, nicméně pokud se registrujete, pak

 • nám usnadníte odhad počtu účastníků (v případě vyššího počtu účastníků si Vás dovolíme vyzvat, abyste si s sebou na workshop vzali vlastní notebook – WiFi připojení bude k dispozici)
 • Vám na základě poskytnutých údajů budeme moci vystavit osvědčení o účasti
 • Vám budeme moci na Vámi uvedený email zaslat upozornění na případné změny,  dva dny před konáním připomínku apod.

  Jméno:

  Příjmení:

  E-mail:

  Pracoviště:

  Dotazy a připomínky:

  captcha

  Prosíme o opsání textu z obrázku: