Setkání s didaktikou informatiky 7 – AfterCovid

Vážení přátelé didaktiky informatiky,

dne 9. 6. 2020 proběhne v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje (Velká zasedací místnost – tzv. Vana) 7. ročník naší akce Setkání s didaktikou informatiky, která byla původně plánována na konec března. Tématem konference je aktuální stav přípravy změn RVP v oblasti Informatika a následně ukázka jedné z učebnic vzniklé v rámci projektu PRIM a dostupné na webových stránkách https://imysleni.cz/

Začátek akce je naplánován na 14:00, registraci na akci (není nutností, ale umožní nám vytvořit certifikáty o účasti) je možné provést na konci této stránky.

Akce bude částečně financována z projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení (https://imysleni.cz/) CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 a dále je akce realizována ve spolupráci s DDM Ústí nad Labem a projektem IKAP 2A – Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377.

  Jméno (povinný údaj):

  Příjmení (povinný údaj):

  E-mail (povinný údaj):

  Pracoviště:

  Dotazy a připomínky:

  captcha

  Prosíme o opsání textu z obrázku: