Vizualizace digitalizovaného fyziologického signálu

Vizualizace digitalizovaného fyziologického signálu (EMG signál, zdroj physionet.org) prostřednictvím desktopové či webové aplikace včetně podpory následujících funkcí:

1) vizualizace digitalizovaného fyziologického signálu konkrétně elektromyografického signálu (EMG)

  • interaktivní označení úseku signálu, jeho vizualizace a uložení do snadno čitelného formátu
  • automatické vyhledávání úseků signálů (jejich označení a vizualizace), které jsou podobné uživatelem vybranému úseku na základě ukazatele podobnosti dle vlastního návrhu

2) zpracování signálu

Aplikace by měla podporovat následující nástroje zjednodušující zpracování signálu:

  • interaktivní označení úseku signálu a jeho uložení do snadno čitelného formátu (např. CSV, HDF5)
  • automatické vyhledávání úseků signálu (jejich označení a zvýraznění), které jsou podobné uživatelem vybranému úseku a to na na základě ukazatele podobnosti dle vlastního návrhu
  • možnost anotace vybraných úseků či časových bodů pomocí libovolného textu (s exportem anotací do textového souboru)

Návrh (včetně pilotní implementace dalších funkcionalit) je vítán.