Inovace vybraných předmětů matematiky, fyziky a informatiky za účelem zvýšení úspěšnosti ve studiu

Návrh projektu v IP 2017, okruh A1 Kvalitní vzdělávací činnost, části A1.1 a A1.2